Playing with Challenges

  • Gamification
  • Organisational Development
  • Verksamhetsutveckling
  • Video Production

Gränsöverskridande lekfull Kick Off @ Stockholm Stad

Hur får man igång diskussionen hur att halvera bygglovsprocessen och andra kommunala tjänster? Genom dialog över gränserna mellan olika funktioner! Hur faciliterar vi att medarbetarna göra det? Sänker tröskeln för kontakt genom att medarbetare känner varandra till roll, kompetens och som person.

Mycket tryggare att ringa Anna än att sända mejl till info@…..

Och, så fick dryga 300 medarbetare med sig utmaningar att arbeta vidare med i form av egenproducerade filmer.