Game on Stockholm

  • campaign
  • Event
  • Gamification
  • Organisational Development
  • Verksamhetsutveckling
  • Video Production
  • Visual and Story Driven Event
  • Visualisering

Konsten att engagera och sprida kunskap med lek @ SLL

En av de många saker som vi gjorde för att sprida kunskap om och engagemang för den första Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, var ett spel. Initialt för en ambulerande utställning inom de 26 kommunerna men sedermera även på landstingets intranät.

Här lanserades även ett av RUFS olika ansikten: Pär. Personen som fick uppleva alla de olika utmaningar som identifierades för regionen. En karismatisk och befriande personifiering som gav utrymme för skratt men också allvar och diskussion.

Följ med Ingvar Oldsberg på ett kort potpurri från spelet.