Metaphor for Science

  • Branding
  • marketing
  • Marketing Software for Surgery
  • Med-Tech
  • Positionering
  • Video Production

Du skulle aldrig segla på papper @ Sectra

Efter att ha arbetat några år med strategin att nyttja instruktionsvideo, som verktyg vid försäljning av analysprogram för radiologi, ombads vi ta fram en kampanj att nå läkare i USA. En mycket kräsen och svårtillgänglig målgrupp av kunniga och medvetna Early Adoptors. Vi beslutade att adressera de olika utmaningarna i tur och ordning – ATT och VILKET.

Först behövde vi bryta vanan att ortopeder förlitar sig på okulär bedömning och erfarenhet vid val av protes och metod. Vi ville att de skulle överväga att arbeta och fann liknelsen till segling, en populär aktivitet i denna målgrupp, passa bra som liknelse. För inte skulle de välja att segla utan ett digitalt sjökort?!

När vi så fått deras uppmärksamhet säkerställde vi att de nåddes av information om marknadens bästa system genom Customer Testimonials (Pull) och Product Presentations (Push).