Internationally Rewarded campaign

 • campaign
 • CSR
 • environmental
 • film
 • hållbarhet
 • Internal Communications
 • marketing
 • metafor
 • metaphor
 • miljö
 • Video Production

Hur liten blir stor. Miljöarbete för generationer framåt @ SLL

Denna internationellt uppmärksammade och belönade miljökampanj skapade vi åt en av Sveriges största arbetsgivare, Stockholms Läns Landsting. Det femåriga programmet innehöll ambitiösa miljömål ställda av politiker, men var det genomförbart?

Det var lätt att leka med liknelsen till Mission Impossible-filmerna när vi valde format på lanseringen.

För att hålla vid liv i ett sådant lång kampanj samtidigt som att öka motivation och angelägenhet för miljörelaterade insatser, vilka ibland kunde anses ligga utanför kärnverksamheten i form av extra börda, introducerade i Elsa. Hon kom att gestalta en investering vars resultat kan skådas först långt fram i tiden– att det vi gör idag kommer nästa generation till godo. Hon blev kampanjens ciceron att som barn på 13 år ”önska” sig en bättre värld och ta emot resultatet som vuxen.

En metafor som alla förstår.