Gamified Retention Programme

  • Employee retention
  • Event
  • Facilitation
  • Facilitering
  • Gamification
  • Organisational Development
  • Verksamhetsutveckling
  • Video Production

Ett jubileum med stolthet @ Züblin/Strabag

Stor del av byggindustrin är projektdriven  där en av utmaningarna är att bibehålla energi hos medarbetare mellan dessa miljardprojekt. Vi fick uppdrag att stärka sammanhållningen och öka motivationen bland samtliga medarbetare – såväl tjänstemän som yrkesarbetare – hos en av Europas största byggbolag. Med målet att behålla nyckelpersoner.

Här skapades ett internt program, vilket kulminerade i en jubileumsdag, med tävlingar på såväl avdelnings-, grupp- som individnivå. Programmet innehöll flera moment av lärande om bolagets historia och dess olika projekt men presenterade också medarbetare över avdelningsgränser och geografiska regioner. Hela tävlingen förutsatte samarbete, kunskap och kreativitet för att lyckas och innehöll inspirerade föreläsningar, korta medarbetarfilmer, digitala spel på intranät samt faciliterad Kick Off.

Lek blandades med allvar med ett resultat över förväntan – något som uppmärksammades på huvudkontoret i Wien.  🙂

Video

För quiz på hemsidan användes plattformen www.millionmind.com