Attratctive the Best Tallents

  • Branding
  • Byggindustri
  • campaign
  • Construction Industry
  • Content Marketing
  • Gamification
  • marketing
  • Positionering
  • Recruitment Campaign

Hur man finner de som har DET @ Züblin/Strabag

Med kort varsel skapade vi en interaktiv process och material för rekrytering vid olika mässor på landets universitet och högskolor. Från en digital frågelek på storskärm, där de som visste något i ämnet ombads att svara, genom en Give Away med information och som biljett att kunna tävla om en Internationell trainee-plats på kundens hemsida.

Klart roligare än konkurrenternas vepor!