7 years of Tax

  • Consulting
  • Internal Communications
  • marketing
  • Video Production

Det ska vara roligt att göra RÄTT @ Skatteverket

Som pionjärer på IP-baserade livesändningar blev vi tillfrågade att hjälpa Skatteverket att nå ut med nyheter i skattelagen. God leverans, professionellt bemötande och väl genomförda projekt ledde oss in på flerårigt samarbete av videoproduktion för såväl extern som intern kommunikation.

Men inte bara!

Vi hjälpte dem även att utveckla sin första Videostrategi samt lärde dem att filma med mobilen.

Den här har nog många företagare sett genom åren.  🙂